Haberler - Duyurular
30.09.2022 2022-2023 Burs Başvuru
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi burs başvurularımız sona ermiştir.   Burs Başvuru Sonuçları Kasım Ayı içerisinde Web Sitemiz Üzerinden Açıklanacaktır.
2009 Yılı Çalışma Raporu
Anasayfa / Hakkımızda / Yıllık Raporlar / 2009

2009 Yılı Çalışma Raporu

 

VAKFIMIZIN KURULUŞU


Ahmet Keleşoğlu, Nezahat Keleşoğlu ve Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından tahsis edilen malvarlığı ile kurulan "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı"nın Vakıf Senedi Üsküdar 9. Noterliğinin 05.12.2008 tarih ve 29015 yevmiye numarası ile tanzim ve imza edilmiş olup, Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.02.2009 tarih ve 2008/308 E, 2009/41 K sayılı kararı ile tesciline karar verilmiş ve T.C. Resmi Gazetenin 11.03.2009 tarih ve 27166 sayılı nüshasında ilan edilerek, Vakfımızın kuruluşu tamamlanmıştır.

 

2009 YILI FAALİYETLERİMİZ

VAKFIN İDARİ İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

 

Vakfımızın kuruluşu tamamlandıktan sonra, vakfımızda tutulması gereken yasal defterler ve diğer belgeler temin edilerek ilgili noterlikçe tasdik işlemleri ikmal edilmiştir.

 

Vakfımız faaliyete başladıktan hemen sonra 01.04.2009 tarihinde Vakıf Müdürlüğü'ne Sayın Songül ÖZGÖK tayin edilmiş, vakfın bütün iş ve işlemleri ile sorumlu olarak görevlendirilmiştir.

Vergi Dairesi, Sigorta Müdürlüğü ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde istihdam edeceğimiz personeller için Vakfımıza ait işlem dosyaları açtırılmıştır.

 

Vakfımızın www.ankvakfi.org.tr adresli web sitesi hazırlanarak faaliyete geçirilmiştir.

 

VAKIF İÇ HUKUKUNUN OLUŞTURULMASI

 

Vakıf Resmi Senedimizin 26. maddesi kapsamında oluşturulan;

Mütevelli Heyeti Üyeliklerine Seçme Yönetmeliği, (24.07.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı)

Vakfa bağlı kuruluşlar ile Vakıf Yönetim Kurulu Üye Aday Belirleme ve Seçme Yönetmeliği, (24.07.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı)

Burs verme Yönetmeliği, (24.07.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısında onaylanmış ve 21.11.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısında değişiklik yapılmıştır.)

Muhasebe Yönetmeliği, (30.03.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı)

Bütçe Yönetmeliği, (30.03.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı)

Personel Özlük Hakları Yönetmeliği, (30.03.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı)

Sosyal Sorumluluk Yönetmeliği, (24.07.2009 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı) hazırlanmış ve siz değerli Mütevelli Heyeti üyelerinin onayına sunulmuştur ve yanlarında gösterilen tarihlerde onaylanmıştır.

Vakfımızın burs başvurularının kabulü sırasında yaşanan sıkıntılar neticesinde Burs Verme Yönetmeliğimizde değişiklikler yapılması gerektiği düşünülmüştür. Bu nedenle de Kasım Ayı Olağan Mütevelli Heyeti toplantısında Burs Verme Yönetmeliğinin bir kısım maddelerinde uygulamanın gerektirdiği değişikliklerin yapılması konusunda Mütevelli Heyetine öneri sunulmuş ve gerekli değişiklikler yapılmıştır.

 

AŞEVİNİN FAALİYETE GEÇMESİ

 

Vakıf Resmi Senedinin Çalışma Konuları başlığını taşıyan 4. maddesinin Hayır ve Yardım Çalışmaları konulu 4.4 fıkrasına uygun olarak; "Seyran Mahallesi Ahmet Nezahat Keleşoğlu Camii Ermenek KARAMAN" adresinde bulunan Aşevi 1 Mayıs 2009 tarihi itibariyle vakfımız bünyesinde faaliyete başlamıştır. Aynı tarih itibariyle Aşevinde çalışmak üzere 3 adet personelimiz göreve başlamıştır.

 

Aşevinde öğle ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Her öğün yaklaşık 90 kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 180 kişilik yemek dağıtımı yapılmaktadır. Aşevimiz her gün dağıtımını yaptığı 180 kişilik yemeği yardıma muhtaç insanların kapısına kadar götürmektedir.

 

Aşevince yemek yardımı yapılacak kişiler Belediye, Kaymakamlık ve Muhtarlıklar yardımı ile belirlenmiştir. Yemek yardımı yapılan kişiler yoksul, kimsesiz, hasta, yatalak, maddi durumu yetersiz olan kişilerdir.

 

RAMAZAN AYI YARDIMLARI

 

Vakfımızın Resmi Senedi'nin Çalışma Konuları başlığını taşıyan 4. maddesinin 4. fıkrasında; her yıl Ramazan ayının ilk haftasında Ermenek ve köylerinde erzak dağıtımı yapılması hüküm altına alınmıştır. Bu madde kapsamında Ermenek ve köylerinde 1500 haneye 1500 koli erzak dağıtımı yapılmıştır.

 

Erzak dağıtımı yapılacak olan aileler muhtarlıklar yardımı ile belirlenmiştir.

 

VAKFEDENLERİN VE AİLESİNDEN ÖLMÜŞ OLANLARIN HAYRINA HATİM İNDİRTMEK

 

Vakfımızın Resmi Senedi'nin Çalışma Konuları başlığını taşıyan 4. maddesinin 4. fıkrasında; her yıl Ramazan ayında Ermenek, Konya ve İstanbul'da, Vakfedenlerin ve ailesinden ölmüş olanların hayrına Hatim indirtilmesi hüküm altına alınmıştır.

 

Yönetim Kurulumuzun 03 Eylül 2009 tarihli karar gereğince 15 Eylül 2009 Kadir Gecesinde Ermenek, Konya ve İstanbul'da hatim indirtilmiştir.

 

KURBAN BAYRAMINDA YAPILAN KURBAN YARDIMLARI

 

Vakfımızın Resmi Senedi'nin Çalışma Konuları başlığını taşıyan 4. maddesinin 4. fıkrasında; Kurban bayramlarında, Ermenek, Konya ve İstanbul'da kurban kestirerek, ihtiyaç sahiplerine veya hayır kurumlarına dağıtılması hüküm altına alınmıştır.

 

Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2009 tarihli kararı gereğince Ermenek, Konya ve İstanbul'da kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmıştır.

 

BURSLAR

 

Vakıf Resmi Senedinin Çalışma Konuları başlığını taşıyan 4. maddesinin Eğitim ve Öğretim Çalışmaları konulu 4.3 fıkrasında, , ilköğretim, lise ve üniversitelerde okuyan yoksul ve kimsesiz öğrencilere eğitim ve gereksinim bursları verilmesi hüküm altına alınmıştır.

 

Yönetim Kurulumuz 11 Eylül 2009 tarihli toplantısında Burs Verme Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca burs başvurularının 15 Eylül- 15 Ekim tarihleri arasında yapılmasına karar vermiştir. Aynı yönetmeliğin 5. maddesinde belirtildiği üzere burs istek formu ve bu forma eklenecek belgeler Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanarak Vakfımızın Web sitesine eklenmiştir.

 

Vakfımızın amaçları doğrultusunda öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı yapmak hedefiyle başlatılan burs verme faaliyetinde, vakfımıza beklenenden fazla sayıda başvuru yapılmıştır. Bu başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından ayrıntılı ve hakkaniyete uygun olarak değerlendirilmiştir. Halen, 190 üniversite öğrencisi, 27 lise ve ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 217 öğrenciye burs verilmektedir.

 

2009 YILI GELİRLERİ

 

FAİZLER

Vakfımız 2009 yılı süresince faizlerden. toplam  93.870,09 tl gelir elde etmiştir.

 

BAĞIŞLAR

 

ŞARTLI BAĞIŞLAR

Vakfımıza 2009 yılı süresince toplam 193,888,00 TL şartlı bağış yapılmıştır.

 

ŞARTSIZ BAĞIŞLAR

Vakfımıza 2009 yılı süresince toplam  356.073,00 TL şartsız bağış yapılmıştır.

 

TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI

Yukarıda tutarları belirtildiği üzere vakfımıza toplam 549.961,00 TL bağış yapılmıştır.

Vakfımız 2009 yılı süresince toplam  643,831,09 tl gelir elde etmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 2009 yılı faaliyetlerini bilgilerinize arz ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

 

HAKKIMIZDA   |   FAALİYETLERİMİZ   |   BURSLAR   |   BASIN ODASI   |   MEDYA ARŞİVİ   |   ÖDÜLLER   |   SEÇİM

Aydınlatma Metni | Kullanım Koşulları |   2012 © ANKVAKFI