Haberler - Duyurular
30.09.2022 2022-2023 Burs Başvuru
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi burs başvurularımız sona ermiştir.   Burs Başvuru Sonuçları Kasım Ayı içerisinde Web Sitemiz Üzerinden Açıklanacaktır.
Mütevelli heyet seçimleri zorunlu olarak 6 Aralık tarihine ertelenmiştir. Detaylar için tıklayınız.
Seçimde Uygulanacak Kurallar
Anasayfa / Seçim / Seçim

Seçimde Uygulanacak Kurallar


Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyet seçimleri, 05 Ekim 2023 günü 09:00-15:00 saatleri arasında gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılacaktır. Seçimleri yürütmek üzere mevcut Mütevelli Heyetçe Av. Nejat Söylev, Av. Songül Özgök, Muzaffer Duran, Cüneyt Mızrak, Necip Solakoğlu Merkez Seçim Kurulu’na seçilmişlerdir. Merkez Seçim Kurulu, seçimlerin verimli, adil, en geniş katılımlı yapılmasını sağlamak için gereken önlem ve kararları almakla görevlidir. Merkez Seçim Kurulunca belirlenen ve seçimde uygulanacak olan kurallar aşağıda yer almaktadır.


SEÇİMLERDE SEÇMENLERİN UYACAKLARI KURALLAR


1. Seçmenler seçim günü, oy kullanacakları sandığa, fotoğraflı ve TC kimlik numaralı resmi kimlikleri ile gelmelidirler. Fotoğraflı ve TC Kimlik numaralı resmi kimlik belgesi olmayanlar oy kullanamazlar,


2. Seçmen, Sandık kurulu başkanına kimlik belgesini vererek, seçmen listesindeki adı hizasını imzalar. İmzadan sonra, ilgili oy pusulasını oy zarfını ve evet mühürünü alarak, kapalı kabine girer ve oyunu/oylarını burada kullanır,


3. Seçmenler, oy pusulalarında, seçtiği kişilerin karşısına “EVET” damgasını basarak oyunu kullanır. Pusulayı/pusulaları oy zarfına koyar ve oy zarfının ağzını kapatarak, oy sandığına atar,


4. Her bir seçmen, ilgili olduğu oy pusulasını/pusulalarını alır, oyunu kullandıktan sonra bu oy pusulasını/pusulalarını sandığa atar,


“Vakıf kuruluşlarında çalışanlardan gelen seçmenler”, hem Genel Müdürlük kadrosu için hem de Diğer kadrolar (Denetim, Hukuk ve Mali Müşavirleri ile Genel Müdürlük harici kadrolar) için oy kullanacaklardır. Oylarını kullandıktan sonra, her iki oy pusulasını da aynı zarfa koyacaklardır.


“Aile soyundan gelen seçmenler”; sadece bağlı bulundukları soy için oy kullanma hakkına sahip olup, diğer soy için oy kullanma hakkına sahip değildir. Yani; Sayın Ahmet Keleşoğlu ve Sayın Nezahat Keleşoğlu soyundan gelenler ayrı ayrı oy kullanacaklardır.


5. Oy kullanırken seçilecek kişi sayısının en az yarısı kadar, en fazla ise seçilecek kişi sayısı kadar oy kullanılabilir, seçilecek kişi sayısının yarısından az oy kullanılan pusulalar ile seçilecek kişi sayısından fazla oy kullanılan pusulalar geçersiz sayılır;


Vakıf Kuruluşlarında Çalışanlardan gelen seçmenler, Genel Müdürlük kadrosundan 4 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 2, en fazla 4 adaya oy kullanabilirler. Daha az ya da daha fazla oy kullanma, oy pusulasının iptali sebebidir. Diğer kadrolardan 6 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 3, en fazla 6 adaya oy kullanabilirler. Daha az ya da daha fazla oy kullanma, oy pusulasının iptali sebebidir. Çalışanlardan gelen seçmenler, her iki oy pusulasını da aynı zarfa koyar ve zarfın ağzını kapatarak, oy sandığına atarlar.


“Sayın Ahmet Keleşoğlu soyundan gelen seçmenler”, Sayın Ahmet Keleşoğlu soyundan gelenler kadrosundan 6 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 3, en fazla 6 adaya oy kullanabilirler. Daha az ya da daha fazla oy kullanma, oy pusulasının iptali sebebidir


“Sayın Nezahat Keleşoğlu soyundan gelen seçmenler”, Sayın Nezahat Keleşoğlu soyundan gelenler kadrosundan 3 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 2, en fazla 3 adaya oy kullanabilirler. Daha az ya da daha fazla oy kullanma, oy pusulasının iptali sebebidir,


6. Kapalı kabine fotograf makinası, cep telefonu, video çekim aleti vb. görüntü kaydedici cihazlar sokulamaz,


7. Seçmenler, adaylar ya da başkaları, sandık başında oy kullanacaklara müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamaz.


8. Oy kullananlar, oylarını kullandıktan sonra sandık mahallinden ayrılırlar.SEÇİMLE İLGİLİ SANDIK KURULLARININ YAPACAKLARI İŞLER1.Merkez Seçim Kurulunca onaylanan seçmen listelerinin, sandık bölgesinde, Merkez Seçim Kurulunun belirlediği tarihlerde görülebilir uygun bir yerde ilan edilmesini temin eder,


2. Seçim listelerine yapılacak itirazları, Merkez Seçim Kuruluna iletmek üzere kabul eder,


3. Vakıf Başkanlığınca hazırlanan seçime dair bilgilendirme yazısını, eksiksiz olarak tüm seçmenlere imza karşılığında iletir,


4. Seçimden önce, seçimde görev yapacak Noterin teminini sağlar ve bu konuda Vakıf Müdürlüğü’ne bilgi verir,


5. Seçimlerin 05 Ekim 2023 günü gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılmasına yardım eder,


6. Oyların atılacağı sandığın boş olduğunu tespit ederek, Noter yetkilisi ile birlikte oy kullanılmadan önce sandıkları mühürletir,


7. Seçim sonuna kadar, seçim mahallinde hazır bulunur,


8. Noter yetkilisinin seçim sonuna kadar, seçim mahallinde hazır bulunmasını sağlar,


9. Sandık bölgesinde, Merkez Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçmen listelerine göre oy kullanacakların, kimlik belgelerini ibraz ederek, seçmen listesine imza atmasını sağlar,


10. Her bir seçmene, ilgili olduğu oy pusulasını verir ve bu oy pusulasını ilgili olduğu sandığa atmasını sağlar,


“Vakıf Kuruluşları Çalışanlarından Gelen Mütevelliler” için oy kullanacak olanlara Genel Müdürlük kadrosu ve diğer kadrolar (Denetim, Hukuk ve Mali Müşavirleri ile Genel Müdürlük harici kadrolar) oy pusulalarını verir, (Seçmen iki oy pusulası için de oy kullanacak ve iki oy pusulasını tek bir zarfa koyup sandığa atacaktır)


“Aile Soyundan Gelen Mütevelliler”de ise Sayın Ahmet Keleşoğlu ve Sayın Nezahat Keleşoğlu soyundan gelenler ayrı ayrı oy kullanacaklardır. Seçmenler, bağlı bulundukları soy için oy kullanma hakkına sahip olup, diğer soy için oy kullanma hakkına sahip değildir. Bu nedenle Sayın Ahmet Keleşoğlu soyundan olan seçmenlere Sayın Ahmet Keleşoğlu soyundan gelenlere ait oy pusulasını; Sayın Nezahat Keleşoğlu soyundan olan seçmenlere Sayın Nezahat Keleşoğlu soyundan gelenlere ait oy pusulasını verir,


11. Merkez seçim kurulu tarafından hazırlanmış oy pusulalarında, seçtiği kişinin karşısına “EVET” damgasını basarak oyunu kullanması ve Merkez Seçim Kurulu tarafından hazırlanan zarfa koyarak, zarfın ağzını yapıştırıp ve ilgili sandığa atması hususunda seçmenlere bilgi verir,


12. Oy kullanırken seçilecek kişi sayısının en az yarısı kadar, en fazla ise seçilecek kişi sayısı kadar oy kullanması gerektiği hususunda seçmenlere bilgi vermek. Seçilecek kişi sayısının yarısından az oy kullanılan pusulalar ile seçilecek kişi sayısından fazla oy kullanılan pusulaların geçersiz sayılacağı konusunda seçmenleri uyarır.


Genel Müdürlük kadrosundan 4 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 2, en fazla 4 adaya oy kullanılması gerekmektedir. Diğer kadrolardan 6 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 3, en fazla 6 adaya oy kullanılması gerekmektedir.


Sayın Ahmet Keleşoğlu soyundan gelenler kadrosundan 6 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 3, en fazla 6 adaya oy kullanılması gerekmektedir.


Sayın Nezahat Keleşoğlu soyundan gelenler kadrosundan 3 kişi seçileceği için bu adayların bulunduğu oy pusulasında en az 2, en fazla 3 adaya oy kullanılması gerekmektedir.


13. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanların ve vekaletle oy kullanmak isteyenlerin oy kullanmasına engel olur,


14. Adayların veya başkalarının, sandık başında oy kullanacaklara adaylar lehine ya da aleyhine müdahale, telkin ve tavsiyede bulunmasına, kısacası kim tarafından olursa olsun propaganda yapılmasına engel olur,


15. Oy kullananların, oylarını kullandıktan sonra sandık mahallinden ayrılmasını sağlamak,

16. Oy kullanma süresi bitimi esnasında, sandık başında oy kullanmak için bekleyenler varsa, bunların oy kullanması sağlanıncaya kadar, oy kullanma süresini uzatır.


17. Seçmen listesinde yazılı olanların tamamının oy kullandığının tespit edilmesi halinde, oy kullanma süresi bitmiş sayılmasına karar verir,


18. Oy kullanma süresi bittiğinde, Noter yetkilisi huzurunda, sandıkları açmak, çıkan zarfların içi açılmadan sayılarak, Seçmen listesindeki oy kullananlar adedi ile karşılaştırılarak tutanağa geçirir.


19. Boş oy pusulaları ve boş zarfları ayrı bir içten dikişli torbaya, ağızları kapalı halde; kullanılmış oy zarflarını da, ayrı başka bir içten dikişli torbaya koyarak, Noter yetkilisi ile birlikte mühürler.


20. Her iki torbayı, ayrıca içten dikişli büyük bir torbaya koyarak yine Noter yetkilisi ile birlikte mühürler ve Sandık kurulu başkanınca en seri vasıta ile Vakıf merkezine ulaştırır.MERKEZ SEÇİM KURULUNUN GÖREVLERİMerkez Seçim kurulu,1. Seçim takvimine göre, yapılacak işlemlerin kararlarını alır,


2. Seçmen listelerini belirler, Vakıf web sayfasında ilan eder ve adresi belli olanlara mektupla veya imza karşılığı bilgi verir,


3. Seçimde aday olanları belirler ve Vakıf web sayfasında ilan eder,


4. Seçim tarihinden en geç 10 gün önce, Sandık seçim kurullarını belirler,


5. Seçimde kullanılacak oy pusulaları ile oy zarflarını belirler, baskısını yaptırır, her birine özel mühür veya işaret koyarak, ilgili yerlere seçmen sayısına göre gönderir,


6. Aday ve seçimle ilgili itirazları ilk derece mercii olarak karara bağlar,


7. Seçim bölgelerinden gelen oy torbalarını Noter yetkilisi huzurunda açar ve bütün oyları geldikleri seçmen bölgesi belli olmayıncaya kadar karıştırır,


8. Karıştırma işlemi bittikten sonra, kapalı oy zarfları Noter yetkilisi huzurunda teker teker açarak, sayım işlemi yapılır,


9. Seçim sonuçlarını ilan eder,


10. Seçim sonuçlarına itiraz olursa, bunları da karara bağlar,


11. Seçilenlere, seçilme belgesini verir,


12. Seçilenlerin ilk toplantıya davet edilmesi ve Vakıf web sayfasında ilan edilmesi için Vakıf Başkanlığı’na seçim sonuçlarını bildirir,


13. Seçimle ilgili tüm bilgi ve belgeleri Vakfa teslim eder ve görevi sona erer.OYLARIN SAYILMASI1. Seçim yapılan bölgelerin tamamından, kapalı ve mühürlü halde Vakıf merkezine gelen büyük torbalar, Merkez Seçim Kurulu üyeleri ve Noter yetkilisi önünde açılır. Torbaların içlerinden çıkan oy zarflarının adet tespiti yapılır ve bütün oylar, geldikleri seçmen bölgesi belli olmayıncaya kadar karıştırılır.


2. Karıştırma işlemi bittikten sonra, Merkez Seçim kurulunca, kapalı oy zarfları Noter yetkilisi huzurunda teker teker açılarak, açık tasnif yapılır. Açık tasnif tutanağı, Noter yetkilisi ve Merkez Seçim Kurulu tarafından birlikte imza altına alınır, çıkan oyların tamamı, zarfları ile birlikte ayrıca bir içten dikişli torbaya konularak, tutanakla ağzı kapatılır ve mühürlenir.


3. Açık tasnif tutanağına göre yapılacak Merkez Seçim Kurulu toplantısında, adayların aldıkları oylara göre en yüksekten, en düşüğe doğru sıralanarak, seçilenler ilgili kontenjanlarına göre ayrı ayrı karara bağlanır ve seçim sonuçlandırılır.


 

HAKKIMIZDA   |   FAALİYETLERİMİZ   |   BURSLAR   |   BASIN ODASI   |   MEDYA ARŞİVİ   |   ÖDÜLLER   |   SEÇİM

Aydınlatma Metni | Kullanım Koşulları |   2012 © ANKVAKFI